Beth yw Aikido?

enw: Aikido – Celf filwrol Siapanieg sy’n defnyddio cloeau, daliadau a thafliadau, gan gynnwys symudiad y gwrthwynebwr.

Amdanon ni

Pwy ydyn ni a beth ydyn ni’n gwneud? (English)

Hunan Amddiffyn, Ffitrwydd, Hyder

Aikido yw un o’r agweddau mwyaf effeithiol ar gyfer hunan amddiffyn. Dewch draw i gael cipolwg!

Pwy ydyn ni?

Sefydlwyd y gymdeithas yn 1988 o dan Malcolm Saunders, ac ers hynny mae’r gymdeithas wedi tyfu mewn ardal gyda digon o arddulliau gwahanol o Aikido. Mae dysgu gyda’r Gymdeithas Aikido Cymraeg yn ceisio adeiladu a datblygu egwyddorion o gydweithrediad rhwng y meddwl a’r corff. Mae’r steil yma yn seiliedig ar y datblygiad o Ki.

Mae technegau syml ar gyfer amddiffyn llaw i law, a gydag arfau yn cael eu dysgu o fewn fframwaith traddodiadol sy’n pwysleisio’r syniad o harmoni rhwng symudiad yr amddiffynnwr a’r ymosodwr.

Beth ydyn ni’n gwneud?

Mae ein harddull wedi canolbwyntio ar y cydweithrediad rhwng y meddwl â’r corff, yn gyntaf i’r unigolyn, ac yna i ddelio gyda’r cydweithrediad hwn gan y gwrthwynebwr. Mae ymarferion wedi cael eu dylunio i wella ystum ac ymollyngdod pan rydym yn sefyll yn stond, a gyda symudiad.

Wrth gofio'r syniad yma o’r cydweithrediad rhwng y meddwl â’r corff, mae ymarferion arall yn dilyn ymosodiadau mwy traddodiadol (llaw i law, a gydag arfau), ac yr amddiffyn yn eu herbyn.

Ffurflen Aelodaeth

Os ydych am ymuno ag un o’n clybiau, byddwn yn ddiolchgar os gallech chi gymryd yr amser i ddadlwytho a llenwi’r Ffurflen Aelodaeth.

Swyddog Lles Plant

Ein swyddog lles plant yw Mark Wilton. Mae Mark yn ail Dan ac yn hyfforddwr cymwysedig, sydd hefyd wedi derbyn nifer o gymwysiadau o’r BAB. I gysylltu â Mark, ffoniwch: 07515 167657

Dosbarthiadau

Ffeindiwch eich clwb lleol

Caerdydd (Closed until further notice as a result of the Covid019 outbreak)

22nd Cardiff Scout Group, 1-3 Cottrell Rd, Roath, Cardiff, CF24 3EY

Dydd Iau: Dosbarth Oedolion 20:00-21:30.

Tonypandy (Closed until further notice as a result of the Covid019 outbreak)

The Alec Jones Scout & Community Hall, Park Place, Tonypandy, CF40 1BA

Dydd Mercher: Dosbarth Plant 19:00-20:00, Dosbarth Oedolion 20:00-21:00.

Hyfforddwyr

Mae ein hyfforddwyr i gyd yn dal y tystysgrifau perthnasol gan y BAB, gan gynnwys yswiriant angenrheidiol er mwyn dysgu. Yn ogystal, mae ein hyfforddwyr plant yn dal tystysgrifau CRB (Criminal Records Bureau). Mae gan y Gymdeithas Aikido Cymraeg hefyd swyddog amddiffyn plant a swyddog lles plant. Gallwch gysylltu â nhw trwy lenwi ein ffurflen cysylltu.

Malcolm Saunders

Pennaeth

Philip Palmer

5ed Dan

Mike Bent

5ed Dan

John Nicholas

5ed Dan

Steff Roberts

4ydd Dan

Julian Williams

4ydd Dan

Robert Jenkins

3ydd Dan

Mark Wilton

3ydd Dan

Rob Palmer

Dan 2ail

Brian Evans

Dan 1af

Mark Parfitt

Dan 1af

Prisiau

Beth yw’r gost?

Oedolion

£4/Gwers

 • Aelodaeth Flynyddol - £25
 • Yswiriant Blynyddol – Am ddim gyda’r aelodaeth
 • Arholiad Graddio - £10
 • Siwt Aikido - £23
 • Bokken - £8
 • Jo - £8
 • Tanto - £4
 • Hwdi - Dibynnu ar faint

Myfyrwyr (NUS)

£3/Gwers

 • Aelodaeth Flynyddol - £25
 • Yswiriant Blynyddol – Am ddim gyda’r aelodaeth
 • Arholiad Graddio - £10
 • Siwt Aikido - £23
 • Bokken - £8
 • Jo - £8
 • Tanto - £4
 • Hwdi - Dibynnu ar faint

Plant

£3/Gwers

 • Aelodaeth Flynyddol - £5
 • Yswiriant Blynyddol – Am ddim gyda’r aelodaeth
 • Arholiad Graddio - £5
 • Siwt Aikido - £15
 • Bokken - Dim angen
 • Jo - Dim angen
 • Tanto - Dim angen
 • Hwdi - Dibynnu ar faint

SENSEI SAUNDERSDechreuodd Sensei Saunders ei antur Aikido yn y 60au cynnar, ac yn yr adeg hon y radd uchaf yn y Rhondda oedd Kyu cyntaf. Yna cafodd Sensei Saunders ei ddysgu gan Mr Hywel Jenkins a ddaeth o Gaerdydd, ac o ganlyniad fe wnaeth rhai o’r dosbarth mynychu ysgol haf o dan arweiniant Sensei Williams. Yn ystod yr ysgol yma, daeth Sensei Williams i weld y cryfder ac ymrwymiad yn y Rhondda, a benderfynodd sefydlu Dojo ei hun yna.

Adeiladodd cymdeithas Aikido cryf ac fe hyfforddodd sawl gradd Dan o safon uchel, testament i ansawdd ei ddysgeidiaeth. Yna, gosodwyd Sensei Williams ei hun gyda Master Koichi Tohei, ac o ganlyniad cafodd y rhai a arhoswyd yn y Dojo y fantais o ddysgu Aikido o arddull gwbl wahanol. Doedd y newid hwn ddim yn plesio pawb, ond am y tro cyntaf dechreuodd Sensei Saunders deall am beth y roedd yn ymdrechu. O ganlyniad i gymorth uniongyrchol Sensei Williams tuag at Ki Aikido, a'i gysylltiad cyntaf gyda Master Tohei eu hun yn y 70au hwyr, sylweddolodd Sensei Saunders y ffordd a’r ddisgyblaeth oedd yn wir i’w galon. Mae’n dilyn y ffordd yma hyd heddiw.

Yn anffodus, oherwydd anghytundebau yn Aikido, yn ogystal â delfrydau’r sefydlydd, ffeindiodd Sensei Saunders ei hun fel y pennaeth o’r Gymdeithas Aikido Cymraeg. Doedd bod yn bennaeth ar unrhywbeth ar wahân i’w diddordebau busnes byth yn fwriad i Sensei Saunders, ac mae’r dyfyniad o’r rhai a chafodd, “greatness thrust upon them,” yn gwbl briodol yn yr achos hwn. Fodd bynnag, mae Sensei Saunders yn parhau i ddatblygu Aikido ei hun, ac yn derbyn boddhad enfawr wrth weld datblygiadau ei fyfyrwyr.

Tystlythyron

Beth mae ein myfyrwyr yn dweud amdanon ni

“Ymarfer cyffredinol gyda’r cyfle i ddysgu arddull o hunan amddiffyn sy’n heriol ac yn rhoi’r teimlad o foddhad”

“Mae’n ‘na digon o anogaeth yn y clwb, ac mae’r graddau uwch wastod yn barod i helpu gyda’ch datblygiad”

“Er mai fi yw’r ieuangaf yn y dosbarth, mae Aikido yn fy nghaniatáu i fi ymarfer heb ddefnyddio cryfder corfforol trwy ailgyfeirio momentwm y gwrthwynebwr”

”Mae ymarfer Aikido yn fy helpu gyda chwaraeon arall dwi'n cymryd rhan mewn, trwy wella fy hyblygrwydd a fy nghydsymud”

RHAI SEFYDLIADAU SYDD WEDI EIN HELPU!

Mae’r Gymdeithas Aikido Cymraeg yn sefydliad dielw. Rydym yn ddiolchgar am dderbyn cymorth gan y sefydliadau yma.

Community Foundation in Wales
MMAMats
Sport RCT
Children in Need

Cysylltiad

Cwestiynau? Anfonwch neges!

Llenwch y ffurflen yma er mwyn cysylltu â ni. Byddwn yn ymateb i bob neges ymhen 24 awr.

Anfonwch Neges